Webbutik

MENY

Tillgänglighet vintertid visionsstad Luleå: förstudie 2005

Dokumentbeteckning: 2005:148

Vägverket Region Norr har i samarbete med Luleå Kommun genomfört en förstudie av tillgängligheten för funktionshindrade i Luleå tätort under höst- och vinterförhållanden. Denna förstudie utgör en första del av projektet ”Tillgänglighet Vintertid – Visionsstad Luleå”. Förstudien omfattar en tillgänglighetsinventering och analys som ska utgöra underlag till en FUD-ansökan som har lämnats in under hösten 2005
Artikelnr: TV14025