Webbutik

MENY

Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre. Projektstart "Kom så går vi"

Dokumentbeteckning: 2003:94

Säkerhet, tillgänglighet och trygghet för äldre” Kom så går vi”

Sammanfattning: Ett pilotprojekt för att utveckla kunskapen om hur miljöer kan utformas för att äldre ska kunna tas sig säkert och tryggt till sina målpunkter samt omsätta denna kunskap i åtgärder vilket ökar möjligheterna till kvarboende för äldre personer,.
De äldre deltar i arbetet och medverkar i utformningen av sin lokala miljö avseende tillgänglighet, trygghet och säkerhet. En process startas där de äldre är engagerade från kartläggningen av problem och brister i den fysiska utemiljön i sitt bostadsområde ända fram till framtagandet av ett program vilket syftar till att åtgärda de problem och brister som framkommit. Projekt genomföres i Kristianstad kommun 2002-2006
Artikelnr: TV11599