Webbutik

MENY

Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön "Kom så går vi". Sammanfattning.

Dokumentbeteckning: 89084

En viktig utgångspunkt för detta forskningsprojekt var att engagera de äldre, låta dem vara med och arbeta i en planeringsprocess för utemiljön i deras eget område och på så sätt sträva efter att åstadkomma ökad tillgänglighet och säkerhet.

Fler dokument: Slutrapport Publikationsnummer 2007:109; Sammanfattning engelska, Beställningsnummer 89085.'

Artikelnr: TV15536