Webbutik

MENY

Tillgänglighet för oskyddade trafikanter

Dokumentbeteckning: 2005:67

Rapporten är en intervjustudie med projektledare för ombyggnaden av de tio mest olycksdrabbade vägsträckorna till 2+1-sektion. Studien koncentreras till vad som gjorts eller borde ha gjorts för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister. En slutsats är att de oskyddade trafikanternas behov behöver förtydligas i samband med dessa förändringsprojekt samt att dessa frågor bör vidareutvecklas i VGU.

Artikelnr: TV12013