Webbutik

MENY

Tillgänglighet - Definition, mått och exempel

Dokumentbeteckning: 2018:208

Tillgänglighet och framkomlighet är två begrepp som ofta används i utredningar för att beskriva effekter av förändringar i transportsystemet. Det är inte alltid entydigt vad som avses, och ibland används orden synonymt. Syftet med denna rapport är att skapa en bättre förståelse kring begreppet tillgänglighet ur ett infrastrukturperspektiv med fokus på personresor. Rapporten omfattar även på vilket sätt tillgänglighet skiljer sig mot framkomlighet i samband med transportsystemanalyser eller effekter av förändrad markanvändning. I arbetet har även ingått att belysa olika tillgänglighetsmått samt deras för- och nackdelar.

Denna rapport riktar sig främst till trafikplanerare och är ett försökt till att beskriva framförallt tillgänglighet för personresor mer ingående och ge exempel på hur det använts i tidigare utredningar.
Artikelnr: TVD-32273