Webbutik

MENY

Tillfälliga broar - en tillgång inom Trafikverkets krishantering

Dokumentbeteckning: 2012:161

Publikationen är avsedd att vara en hjälp vid planering och projektering av tillfälliga broar. Publikationen ger en överblick över Trafikverkets tillfälliga broar (typer, spännvidder, trafiklaster etc). Den hänvisar även till översiktsritningar samt principskisser för landfästen. Dessutom beskrivs några exempel på utförda objekt.
Artikelnr: TV17303