Webbutik

MENY

Testprojekt - uppföljning av kommunfordon

Dokumentbeteckning: 2013:133

Trafikverket initierade hösten 2012 ett test-/utvecklingsprojekt med syftet att via en databaslösning förbättra kommunernas möjligheter att följa upp sitt fordonsbestånd och dess miljöbelastning på ett mer rationellt sätt. Tidigare erfarenheter visade att olika kommuner arbetade på skilda sätt och att det manuella arbetet varit, och fortfarande är, mycket stort. Uppgifter om körsträckor och bränsleförbrukning, därmed också kostnader, har varit svåra att överblicka och sammanställa på ett effektivt sätt.

Artikelnr: TV17607