Webbutik

MENY

Test Specification for Interoperable EFC-DSRC Systems in Sweden

Dokumentbeteckning: 2004:125

En ny typ av gränssnitt mellan trafiksimulatorer och styrapparatsimulatorn har tagits fram inom ramen för projektet. Stor möda har lagts på att låta signalexperter från konsultföretag och väghållare aktivt delta i projektarbetet samt att använda konceptet i praktiska tillämpningar. Det TCP-IP baserade gränssnittet har också gett möjlighet till en ny realtidstillämpning av trafiksimulatorer genom att öppna de ofta så slutna övervakningssystemen av trafiksignaler. En av tillämningsexemplen i denna rapport visar hur en trafiksimulator återspeglar den aktuella trafiksituationen i realtid genom animering.

Artikelnr: TV11866