Webbutik

MENY

Teoretiska utgångspunkter för koppling mellan åtgärder i nationell plan och sysselsättning

Dokumentbeteckning: 2017:164

Det är fullt tänkbart att åtgärder i infrastrukturen kan komma att ha effekter på sysselsättningen dels i bygg- och transportbranscherna, dels i ekonomin som helhet. Detta gäller både på kort och lite längre sikt. Mekanismerna bakom de kortsiktiga effekterna och de långsiktiga effekterna skiljer sig dock åt. Syftet med denna PM är att presentera några olika teoretiska resonemang omkring dessa effekter. Tanken är att detta kan ge en tankeram för hur man kan tolka resultat från de beräknade sysselsättningseffekter av planen som ska genomföras under hösten 2017.
Artikelnr: TVD-7464