Webbutik

MENY

Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder – några exempel för mindre tätorter

Dokumenthantering: 2017:134

Rapporten ger exempel på fysiska och temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder inför turistsäsongen 2018, till dem som planerar åtgärder för turistorter. Statliga vägar som går genom mindre tätorter ska fylla många olika transportbehov och samtidigt vara säkra och underlätta tillgängligheten för boende. I tätorter med många turister ökar utmaningen när vägen på sommaren både ska bli en del i en attraktiv upplevelse för besökare och ge ökad trafiksäkerhet för ett större antal personer som går och cyklar. Åtgärderna fokuserar på oskyddade trafikanters tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet.
Artikelnr: TVD-12404