Webbutik

MENY

Temperaturflöden i järnvägstunnlar - Glödbergstunneln. Statusrapport 2010

Dokumentbetckning: 2012:095

Statusrapport från temperaturmätningar i Glödbergstunneln söder om Umeå. Redovisning av mätningarna utförda vintern 2008/2009 samt vintern 2009/2012. Jämförelse mellan fältmätning och utförd modellstudie. Redovisning av vindhastigheter och temperaturförändringar vid tågpassage, temperaturmätningar i ballasten, bakom frostisolerad drän samt intilliggande servicetunnel.
Artikelnr: TV17249