Webbutik

MENY

Temablad Natur - Viltanpassning av befintliga broar

Dokumentbeteckning: 100845

 

Viltanpassning av broar och portar som primärt är avsedda för småvägar eller gång- och cykeltrafik kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska barriäreffekterna av den befintliga infrastrukturen.

Artikelnr: NP-4486