Webbutik

MENY

Temablad Natur - Sandmiljöer

Dokumentbeteckning: 100835

 

Varma och solbelysta sand- och grusmarker är särskilt artrika miljöer. Här finns en stor mångfald av fåglar, insekter, kärlväxter, grod- och kräldjur, mossor och spindlar. Riktade naturvårdsåtgärder i infrastrukturmiljöer skapar mer livsmiljö för dessa arter.

Artikelnr: NP-4470