Webbutik

MENY

Temablad Natur - Holkar för fåglar och fladdermöss

Dokumentbeteckning: 100836

 

För många fågelarter är bristen på lämpliga boplatser en begränsning som gör att områden som i övrigt skulle kunna fungera som häckningslokaler inte nyttjas. Även fladdermöss saknar i många områden passande platser att sova på under dagarna, vilket troligtvis gör att annars lämpliga fladdermuslokaler inte används. Genom att sätta upp holkar vid mindre trafikerade vägar och järnvägar kan man med relativt enkla åtgärder bidra till att stärka populationerna av olika fåglar och fladdermöss.

Artikelnr: NP-4484