Webbutik

MENY

Temablad Natur - Faunapassager för utter och medelstora däggdjur

Dokumentbeteckning: 100846

 

Där en väg eller en bana korsar ett vattendrag uppstår en unik möjlighet att leda djurlivet under vägbanan/banvallen så att kollisionsrisker undviks. Platsen passar bra eftersom många arter regelbundet rör sig längs med vattendrag.

Artikelnr: NP-4468