Webbutik

MENY

Temablad Natur - Ekologisk anpassning av trumma eller rörbro

Dokumentbeteckning: 100922

Trafikverket bygger vägar och järnvägar som bland annat passerar mindre vattendrag som är viktiga livsmiljöer och transportvägar för djur och växter. Med mindre vattendrag menar vi där medelvattenflödet är upp till 1 m3/s. Syftet med detta temablad är att vägleda vid val av lösning så att ekologiskt anpassade trummor, rörbroar och liknande konstruktioner planeras och byggs. I temablad ”Biotopvård i vattendrag” beskrivs hur restaureringar i vattendrag bör utformas för att skapa största möjliga nytta.
Artikelnr: TVD-26358