Webbutik

MENY

Temablad Natur - Död ved

Dokumentbeteckning: 100844

 

En god förekomst av död ved i landskapet är en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en hög biologisk mångfald i Sverige. Anledningen är att tusentals arter, främst insekter, mossor, lavar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad. Man kan därför säga att veden sjuder av liv, ofta under lång tid, trots att veden är helt död.

Artikelnr: NP-4461