Webbutik

MENY

Temablad Natur - Bon i brinkar och branter

Dokumentbeteckning: 100834

 

För många fågelarter är bristen på lämpliga boplatser en begränsning som gör att områden som i övrigt skulle kunna fungera som häckningslokaler inte nyttjas. Både backsvalor och kungsfiskare är minskande eller ovanliga arter som vanligtvis gräver sina bon
i tvära strandbrinkar eller andra sandiga eller grusiga branter.

Artikelnr: NP-4460