Webbutik

MENY

Temablad Natur - Biotopvård i vattendrag

Dokumentbeteckning: 100843

 

Många vattendrag är påverkade av  människan, till exempel längs med vägar och järnvägar eller vid broar. De naturliga strukturerna i vattnet som skapas av stenar, block och trädstammar, har rensats bort. Biflöden har stängts av och vattenfåror har kanaliserats. Viktiga områden för vattendragens ekologi och för fiskars fortplantning har därmed förstörts eller försämrats. Med restaureringar kan man dock återställa vattendragens biologiska funktioner. I detta temablad finns instruktioner för var det är lämpligt att skapa och återställa dessa miljöer samt hur dessa restaurerade vattendrag bör utformas, för att skapa största möjliga nytta.

Artikelnr: NP-4463