Webbutik

MENY

Teknisk beskrivning av flödesblandad asfalt KGO-III

Dokumentbeteckning: 2008:95

Dokumentet är en teknisk beskrivning av flödesblandad asfalt av typ KGO-III.
Det innehåller krav och kontroll på material, tillverkning och färdig produkt för bitumenbundna lager tillverkade enligt KGO-III. Det beskriver även tekniken samt ger råd för användning av metoden.
Vid upphandling av bituminösa lager ska detta dokument användas tillsammans med AMA Anläggning 07 och VVTBT Bitumenbundna lager.

Artikelnr: TV15959