Webbutik

MENY

Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan, beskrivning av trafikeringen

Dokumentbeteckning: 2020:127

Trafikverket tar vartannat år fram prognoser för transportsystemet. Förutsättningarna är att gällande investeringsplaner för infrastrukturen under åren 2018-2029, inklusive projekt som bara hinner påbörjas till 2029. Föreliggande prognos är en Basprognos för 2040. Syftet med denna rapport är att beskriva järnvägstrafikens del i Basprognos 2040 med tyngdpunkt på persontrafiken. Då prognosen har basår 2017 visas jämförelser mot 2017, med kommentarer om förändringar fram till 2020.
Artikelnr: TVD-63310