Webbutik

MENY

Tåg i Värmland - Idéstudie : ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan

Dokumentbeteckning: 2011:133

Tågtrafiken på Värmlandsbanan är ovanligt blandad och ovanligt tät jämfört med många andra enkelspårssträckor i Sverige. Detta medför särskilda utmaningar i både trafik- och infrastrukturplaneringen.
Idéstudiens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag för Trafikverkets fortsatta planering av Värmlandsbanans utveckling på kort, medellång och lång sikt.

Artikelnr: TV16989