Webbutik

MENY

Tätortsnära externa affärsetableringar - tillgänglighet och utsläpp

Dokumentbeteckning: 2006:83

Studien har undersökt de transportkonsekvenser som externa och tätortsnära etableringar för med sig. Man har även studerat olika handelslokaliseringars effekt på färdmedelsval och analyserat tillgängligheten för kollektivtrafik, gång och cykel. De sociala konsekvenserna med ökat bilberoende och försämrad tillgänglighet för andra färdmedel har också tagits upp. En mindre genomgång har också gjorts om externa etableringar kan betraktas som en regional angelägenhet.

Artikelnr: TV12193