Webbutik

MENY

Tätning av bergtunnlar

Dokumentbeteckning: 2000:101

Denna rapport har utarbetats med syftet att ta fram ett förbättrat kunskapsunderlag och en strategi att användas av Vägverkets och Banverkets beställarombud. Inom Vägverket ska strategin användas som stöd för planering av injekteringsinsatser vid tätning av berg. Den ska ge vägledning om hur förekommande tekniska och miljömässiga krav hanteras. Denna strategi kan även användas vid tätning av lösa jordlager samt vid tätning av temporära konstruktioner, till exempel sponter.

Artikelnr: TV16542