Webbutik

MENY

SUMO System för utvärdering av mobilitetsprojekt

Dokumentbeteckning: 2014:103

SUMO - System för utvärdering av mobilitetsprojekt, är ett verktyg för att utvärdera påverkansprojekt, genom hela processen, från påverkan till effekt. SUMO används idag för uppföljning och utvärdering i många av Vägverkets sektorsprojekt.
Detta är den andra versionen av SUMO. Under 2007 har SUMO utökats med beskrivningar av hur metoden kan användas för mobilitetsprojekt som innehåller trafiksäkerhets åtgärder.

Ny utgåva av Vägverkets publikation 2008:126

Artikelnr: TV16226