Webbutik

MENY

Suicid i vägtrafiken 2010 - 2015

Dokumentbeteckning: 2017:099

 

 

Närmare tio procent av de dödsfall som sker i vägtrafiken är suicid. En analys har genomförts av de dödfall i vägtrafiken som klassades som suicid åren 2010 till 2015. Jämförelser har gjorts med de dödsfall som inträffade samma period till följd av olyckshändelser. Resultaten i rapporten kan användas i det suicidförebyggande arbetet av myndigheter och organisationer som ansvarar för infrastrukturen samt av andra aktörer i samhället.

 

Artikelnr: NP-5101