Webbutik

MENY

Successiv uppföljning av beställda uppdrag i komplexa projekt

Dokumentbeteckning: 2018:083

Den här rapportens syfte är att beskriva Trafikverkets arbetssätt för kontroll och uppföljning av leverantörernas arbete i komplexa projekt. Det vill säga hur vi i våra stora projekt ska arbeta för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på innehållet i det arbete vi har beställt, i rätt tid och till rätt kostnad.

Komplexiteten i och storleken på de stora projekten innebär att brister i planering och projektering kan ge betydande konsekvenser för tidsåtgång och kostnad. Dessutom är det ofta så att arbetet i stora projekt inte går att göra om – det är irreversibelt.

Rapporten beskriver principerna för successiv uppföljning i stora och komplexa projekt. Det exakta arbetssättet som ska gälla i respektive projekt för successiv uppföljning styrs inte i detalj, utan tillämpas utifrån dessa principer. Detta eftersom det behöver finnas en flexibilitet i stora projekt, och att alltför detaljerade regler, mallar och rutiner för granskning, sannolikt ger en betydande administration.
Artikelnr: TVD-16767

Författare: Per Vedin, Thomas Dalmalm och Peter Lundman