Webbutik

MENY

Styrmedel för ett effektivare transportsystem

Dokumentbeteckning: 2012:106

Styrmedel har olika utformning och egenskaper och därmed olika förutsättningar att bidra till att transportsystemet används effektivare.
Praktisk användning av styrmedel kommer i många fall att vara en del av ett åtgärdspaket som ska avhjälpa en kapacitetsbrist i transportsystemet. I enskilda fall kan styrmedlen vara en tillräcklig åtgärd för att avhjälpa en kapacitetsbrist, medan det i andra fall krävs kompletterande åtgärder.
Artikelnr: TV17215