Webbutik

MENY

Studie av konsulters arbetssätt, metoder och verktyg för ett strukturerat hållbarhetsarbete

Dokumentbeteckning: 2020:140

Trafikverket arbetar för att omsätta långsiktiga mål för transportsystemet från Målbild 2030, tillsammans med andra relevanta mål, i projektverksamheten. Vägledning kan erhållas från Trafikverkets hållbarhetsverktyg SUNRA som via sonderingsfrågor kan ringa in vad som är väsentligt ur hållbarhetssynpunkt för att sätta mål och indikatorer i ett specifikt projekt. Ett annat alternativ är att använda Trafikverkets leverantörers metoder, verktyg och arbetssätt för ökat hållbarhetsarbete. Denna rapport har syfte att påvisa hur applicerbara några av Trafikverkets konsulters metoder, verktyg och arbetssätt är i Trafikverkets projekt samt diskutera hur hållbarhet bör upphandlas i konsultuppdrag.

Alla konsulternas verktyg, metoder och arbetssätt angående hållbarhet kan hjälpa att strukturera och stödja projektledningens hållbarhetsarbete. Ett strukturerat hållbarhetsarbete ses ofta vara viktigare än själva verktyget. Globala målen ses som erkänt accepterade på marknaden och konsulterna vill koppla projekten mot dem. Arbetssätten för hållbarhet som konsulterna tagit fram har alla likheten att de är flexibla och med fördel startas tidigt i processen. Utredning bör ske huruvida Trafikverket bör starta hållbarhetsarbetet i planeringsfasen innan Trafikverket tagit emot beställning av ett investeringsprojekt. Hårdare krav efterfrågas och Trafikverket bör efterfråga hållbarhet i större omfattning enligt konsulterna med väl tilltagen kalkyleringstid. Tillgänglig intern kompetens på Trafikverket måste utredas då projektledningen kan behöva utökat stöd.
Artikelnr: TVD-62770