Webbutik

MENY

Strategisk hantering av varudistribution i tätort - litteraturstudie

Dokumentbeteckning: 2009:68

Syftet med detta projekt har varit att identifiera, kategorisera och analysera åtgärder (innovativa lösningar) inom varudistribution som på såväl kort som lång sikt kan effektivisera transportsystemet i stadskärnan och samtidigt främja stadsmiljöns attraktivitet. I denna första delrapport görs en litteraturgenomgång. Den andra rapporten
redovisar exempel på och effekter av innovativa åtgärder (Publikation 2009:69).

Artikelnr: TV16472