Webbutik

MENY

Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet

Dokumentbeteckning: 2009:103

Här redovisar Banverket och Vägverket gemensamt ett förslag till strategier för drift och underhåll av det statliga väg- respektive järnvägsnätet. I huvuddokumentet, Nationell plan för transportsystemet 2010–2021, ingår ett koncentrat av slutsatserna i förslaget.

Artikelnr: TV16291