Webbutik

MENY

Strategi för trafikledning i storstad

Dokumentbeteckning: 2011:160

En väl fungerande trafikledning är ett mycket viktigt bidrag till att hantera situationer med trängsel, köer, störningar, överbelastning och besvärliga väderförhållanden. Den har också en viktig roll för att förbättra miljö och trafiksäkerhet.
Strategin beskriver inriktningen och ska utgöra grunden för styrning så att målet för trafikledning kan nås, och därmed tillgängligheten för resenärer och näringsliv förbättras.
Artikelnr: TV17178