Webbutik

MENY

Strategi för förvaltning av belysningsanläggningar inom Vägverket

Dokumentbeteckning: 2005:3

Syftet med strategin är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar och ge förslag till åtgärder. Strategin är uppbyggd på fem inriktningar; regelverk, kompetens, miljö, jämställdhet och FUD. För varje inriktning har det identifierats och beskrivits ett antal problemområden. Inom problemområdena tas konkreta projekt fram som ska hjälpa till att uppfylla strategin.

Artikelnr: TV11942