Webbutik

MENY

Strategi för alternativa bränslen i vägtransportsektorn

Dokumentbeteckning: 2001:109

Om vi ska kunna minska trafikens klimatpåverkan krävs det inte bara alternativa bränslen, med ökande andel bioråvara, utan också effektivare drivsystem i fordonen. Dessutom krävs internationell samsyn. Detta ingår i Vägverkets förslag till bränslestrategi.
Artikelnr: TV11367