Webbutik

MENY

Stråkstudie Helsingborg - Blekinge

Dokumentbeteckning: 2012:099

Föreliggande studie ingår som ett delprojekt i det EUfinansierade projektet East West Transport Corridor II. 
Målet med studien är att identifiera och analysera genomförbara alternativa lösningar för att kunna trafikera båda banorna med en godstågskanal per timme och riktning alternativt en godstågskanal varannan timme och riktning. Stråkstudien belyser även Skånebanans anslutning till Södra Stambanan samt kapaciteten på knutpunkterna Hässleholm, Åstorp och Ramlösa.
Artikelnr: TV17243