Webbutik

MENY

Stråkstudie. Högklassigt busstråk Kristianstad - Åhus

Dokumentbeteckning: 2003:139

Vägverket, Skånetrafiken och kommunen har tillsammans ansvar för att bland annat kollektivtrafiken i Skåne ska fungera så tillfredställande som möjligt. Vägverket har därför i samråd med Skånetrafiken valt 6 kollektivtrafikstråk som bör förbättras. Syftet med stråkstudien Åhus – Kristianstad har varit att inventera möjligheter och föreslå åtgärder för att stärka kollektivtrafikstråket. Viktigt är att åtgärderna
även ska bidra till att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.

Förslagen på förbättringsåtgärder kan delas upp i dels generella förslag, dels platsspecifika förslag. De generella förbättringsförslagen kan t.ex. vara att handikappanpassa hållplatser, effektivare på- och av stigning medan de platsspecifika åtgärderna ofta kan innebära förbättringar av framkomligheten eller förbättrade gång- och cykelvägar.

Artikelnr: TV11655