Webbutik

MENY

Stråkstudie. Högklassigt busstråk Höganäs - Helsingborg

Dokumentbeteckning: 2002:64

Vägverket och Skånetrafiken har tillsammans valt ut sex stråk i Skåne med syftet att skapa förutsättningar för högklassiga kollektivtrafikstråk som utgör ett konkurrenskraftigt resalternativ till bil och har god tillgänglighet.

De sex stråken är;

  • Helsingborg – Höganäs
  • Kristianstad – Åhus
  • Malmö – Hörby – Kristianstad
  • Lund – Sjöbo
  • Malmö – Falsterbonäset
  • Staffanstorp – Lund – S Sandby

Väsentliga kvalitetsfaktorer är restid, bekvämlighet och tillförlitlighet samt trafiksäkerhet. Hela reskedjan från start till mål beaktas.

Föreslagna åtgärder ger en tidsvinst på drygt tre minuter eller 9 % av den totala restiden. Att det inte blev större tidsvinster beror delvis på att linjesträckningen idag är förhållandevis gen och snabb.

Artikelnr: TV11435