Webbutik

MENY

Sträckorna in mot de större städerna – trafikering och kapacitet

Dokumentbeteckning: 2017:176

I denna underlagsrapport inom uppdrag 60 från Sverigeförhandlingen, ”Sträckorna in mot de större städerna” är syftet att analysera kapaciteten in mot de största städerna med den framtida höghastighetsjärnvägen. Analysen svarar på frågor som gäller kapaciteten, om den räcker till, var det finns brister och om/när det behövs åtgärder för att möta trafikefterfrågan. Målet har varit att ta fram och presentera förslag på åtgärder som möjliggör den framtida efterfrågan. I uppdraget har ingått att göra en trafikerings- och kapacitetsanalys av den trafik som förväntas vid höghastighetsjärnvägens ibruktagande samt av trafiken tio år efter ibruktagandet, samt rimlighetsbedömning av den önskvärda trafiken. Även alternativa trafikeringsscenarion har utretts.
Artikelnr: TVD-7572

De utredningsområden som ingått i uppdraget är Stockholm – Järna, Stockholm – Arlanda – Uppsala, Lund – Malmö – Öresundsbron samt Göteborg – Borås. Eftersom järnvägen är ett starkt kopplat system tar analysen ett helhetsgrepp på trafikering av höghastighetsnätet. Samtidigt som arbetet med analysen avslutades beslutades det dock om att göra ett omtag i planeringen av sträckan Göteborg – Borås. Eftersom det påverkar antagandena som analysen bygger på har denna del av analysen i största utsträckning utgått ur rapporten. Alla delar som rör regionaltåg är struket, vissa delar
som ligger till grund för hur vi byggt upp trafikeringen för höghastighetstågen finns dock kvar.