Webbutik

MENY

Statsbidrag till enskild väghållning - handbok

Dokumentbeteckning: 2001:36

Handboken behandlar statsbidrag till enskilda väghållare för drift och investeringar. De bidragsberättigade enskilda vägarna utgör ett komplement till det allmänna vägnätet. Handboken beskriver bland annat bidragsförutsättningarna, förtydligar vissa begrepp och beskriver innehållet i reglerna.
Artikelnr: TV11313