Webbutik

MENY

Stationsmiljöernas skötsel och utformning

Dokumentbeteckning: 2013:093

Detta arbete har gjorts på initiativ av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Som tågresenär har han reagerat på hur ofta stationsmiljöerna är i behov av förbättringar av olika slag om de ska leva upp till dagens krav på en modern trafikanläggning.

I rapporten redovisas ett antal problem och åtgärder som är generella och kända för alla som arbetar med förvaltning och skötsel av stationerna. Vi har försökt sortera och prioritera bland möjliga åtgärder och förändringar, allt med resenärens bästa för ögonen. Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och fastighetsförvaltare har inte styrt analysen, istället har en helhetsbedömning eftersträvats.

Artikelnr: TV17492