Webbutik

MENY

Stationsmiljö - utformning av stationen med resenären i fokus

Dokumentbeteckning: 2017:084

 

Trafikverket har en väl definierad roll på stationerna. Det gäller ansvar för och utrustning av plattformar och plattformsförbindelser samt information. Vad som ryms inom Trafikverkets ansvar när det gäller dessa platser och funktioner finns angivet i olika riktlinjer. Riktlinjerna är dock i huvudsak kvantitativa och säger att objekten och funktionerna ska finnas. Inte hur de ska organiseras och samordnas till en gestaltad helhet som är viktig för att uppnå det önskade resultatet.

Artikelnr: NP-5039

Trafikverket gav 2013 ut rapporten ”Stationshandbok” som ett första steg i att utveckla och sprida modern kunskap om planering och utformning av järnvägstationer. Denna rapport ger en bred belysning av ämnesområdet och riktar sig till såväl verkets egna medarbetare som till andra aktörer som deltar i arbetet med stationer.


Föreliggande rapport ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” är en fördjupning som syftar till att ge Trafikverkets medarbetare ökade insikter och förutsättningar att verka för kvalitet i utformning av de delar i den samlade stationsmiljön som Trafikverket ansvarar för. I en tredje rapport – ”Stationens profilprogram” – kommer kvalitetskrav och principutformning av stationens utrustning och byggnadsdelar att beskrivas närmare.

Rapporten är översatt till engelska:
Railway Stations - Layout Manual (publikation 2018:053)