Webbutik

MENY

Stationshandbok

Dokumentbeteckning: 2013:060

Trafikverket har, både som samhällsutvecklare och som utvecklare och förvaltare av stationsanläggningen, en avgörande roll för att bra stationsmiljöer utvecklas. Detta gäller både i redan befintliga och i nya anläggningar.
Denna bok är ett led i Trafikverkets kunskapsutveckling kring planering och utformning av stationer. Denna del, som den första av två, riktar sig i första hand till egna medarbetare men också till andra aktörer som deltar i arbetet med stationer.

Ersätter publikation 2012:226

Artikelnr: TV17383

Rapporten finns översatt till engelska:
Railway Stations - Planning Manual (Publikation 2018:052)