Webbutik

MENY

Stationens profilprogram

Dokumentbeteckning: 2017:085

 

Trafikverket gav 2012 ut rapporten ”Stationshandbok” som ett första steg i att utveckla och sprida kunskap om planering och utformning av järnvägstationer. Den rapporten ger en bred 
belysning av ämnesområdet och riktar sig till såväl verkets egna medarbetare som till andra aktörer som deltar i arbetet med stationer.

Artikelnr: NP-5040

Rapporten ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” är en fördjupning
som syftar till att ge Trafikverkets medarbetare ökade insikter och förutsättningar att verka för
kvalitet i utformning av de delar i den samlade stationsmiljön som Trafikverket ansvarar för.

Denna rapport, ”Stationens profilprogram”, riktar sig främst till Trafikverkets medarbetare.
Syftet med ett profilprogram är att utrustningar och byggnadsdelar som är återkommande
preciseras till karaktär/profil. Genom att utgå ifrån och tilllämpa Stationens profilprogram kan
en kvalitativ stationsmiljö med en igenkännbar identitet säkerställas i hela landet efter att typ-
handlingar/typlösningar tagits fram. Därigenom säkras även en god funktion och ett rationellt
underhåll.

Profilprogrammet är översatt till engelska:
Railway Stations - Design Profile Manual (publikation 2018:054)