Webbutik

MENY

Stadskärneutveckling - processer och arbetssätt

Dokumentbeteckning: 2007:33

Vägverket, Banverket och boverket arbetar tilsammans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med Den goda staden - ett stadsutvecklingsprojekt. Projektet syftar till att gemensamt utveckla kunskap om och metoder för arbete med stadsutveckling och trafiksystem. För olika exempel har författarna diskuterat process, metod och arbetssätt.

Artikelnr: TV14162