Webbutik

MENY

Stadskärneutveckling - processer och arbetssätt

Dokumentbeteckning: 2007:33

Vägverket, Banverket och boverket arbetar tilsammans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med Den goda staden - ett stadsutvecklingsprojekt. Projektet syftar till att gemensamt utveckla kunskap om och metoder för arbete med stadsutveckling och trafiksystem. För olika exempel har författarna diskuterat process, metod och arbetssätt.


Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

Artikelnr: TV14162