Webbutik

MENY

Stabilisering av bullervall med ingenjörsbiologiska metoder - Väg 210 Förbifart Evertsholm

Dokumentbeteckning: 2016:065

 

I föreliggande rapport beskrivs de skredförebyggande åtgärder som Trafikverket utförde av en bullervall längs väg 210 väster om Söderköping under våren 2014. Rapporten ger också en bakgrund till valet av åtgärd och resultaten av det uppföljningsprogram som utarbetades och genomfördes fram till hösten 2015.

 

Författare: Karin Lundström

Artikelnr: NP-4279