Webbutik

MENY

Störningsrapporten 2019

Dokumentbeteckning: 2020:070

Störningsrapporten 2019 summerar de händelser som påverkat vägarna i Stockholms län mest. Här ges förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas och lärdomar till kommande händelser. I rapporten finns också en hel del statistik som beskriver tillståndet i vägnätet. Sammanfattningsvis så konstateras att antalet bilar ute på vägarna minskat något, men att antalet händelser som Trafik Stockholm hanterar fortsätter öka likt tidigare år.
Artikelnr: TVD-58456