Webbutik

MENY

Störningsrapporten 2016 - en sammanfattning av störningar i Stockholms vägtrafik under det gångna året

Dokumentbeteckning: 2017:070

Störningsrapporten 2016 redovisar de största och viktigaste vägtrafikstörningarna som inträffade i Stockholmstrafiken under året. I rapporten föreslås ett antal viktiga rekommendationer som parterna behöver jobba vidare med, enskilt eller tillsammans. Dessa rekommendationer syftar till att utveckla bland annat den regionala störningshanteringen för vägtrafiken.

 

Artikelnr: NP-4335