Webbutik

MENY

Störningsrapporten 2013 - en sammanfattning av störningar i Stockholms vägtrafik under det gångna året

Dokumentbeteckning: 2014:042

Denna rapport redovisar de största störningarna i Stockholmstrafiken under 2013. Året kan sammanfattas som ett händelserikt år. Kulmen nåddes dock under ett par sensommardagar i början av september, då USA:s president Barack Obama besökte Stockholm. Tack vare väl etablerade kontakter och ett omfattande planeringsarbete kunde besöket genomföras på ett bra sätt ur såväl samverkans- som det trafikala perspektivet.

Artikelnr: TV17638