Webbutik

MENY

Störningar i Stockholmstrafiken 2012

Dokumentbeteckning: 2013:097

I denna rapport redovisas exempel på allvarliga eller principiellt intressanta störningar i vägtrafiken i Stockholmsregionen under 2012. Både biltrafik och busstrafik berörs. Fokus ligger primärt på framkomlighet, delvis på trafikantinformation. Trafiksäkerheten är givetvis viktig, men tas inte upp primärt. Redovisningen är inriktad på vad som har hänt, vilka konsekvenserna har blivit för framkomligheten, och ger framförallt förslag till åtgärder för att reducera konsekvenserna vid händelser i framtiden.

Artikelnr: TV17574