Webbutik

MENY

Störningar i Stockholmstrafiken 2010

Dokumentbeteckning: 2011:068

I denna rapport redovisas exempel på allvarliga eller principiellt intressanta störningar i vägtrafiken i Stockholmsregionen under 2010. Fokus är primärt på framkomlighet, delvis på trafikantinformation.
Trafiksäkerheten är givetvis viktig, men tas inte upp primärt. Redovisningen är inriktad på vad som har hänt, vilka konsekvenserna har blivit för framkomligheten, samt framförallt förslag till åtgärder för att reducera konsekvenserna vid händelser i framtiden.

Artikelnr: TV16959